Adaptacja

Example image of adaptation process

Proces adaptacji powinien zachodzić stopniowo. Trwa najczęściej od kilku dni do nawet miesiąca. Warto poświęcić pierwszy tydzień lub dwa, by powoli wydłużać czas spędzany przez dziecko w placówce. Jest to bardzo ważne, ponieważ pozwala dziecku zbudować pozytywny obraz nowego miejsca.

Za każdym razem staramy się podchodzić do adaptacji nowego dziecka w sposób indywidualny, dlatego też nie mamy jednego "z góry" ustalonego wzoru dni adaptacyjnych. To czas, gdy dziecko powoli oswaja się ze Żłobkiem / Przedszkolem, zostając w nim tylko na kilka godzin. Na początku rodzic jest w pobliżu, a gdy dziecko zaczyna się adaptować w grupie rówieśników i opiekunów, powoli wycofuje się i w końcu zostawia dziecko pod okiem nauczyciela (pozostając w kontakcie telefonicznym). Z każdym kolejnym dniem taki pobyt dziecka w placówce stopniowo się wydłuża (indywidualne ustalenia rodzica z wychowawcą grupy).

W całym procesie dużą rolę pełni rodzic, który daje poczucie bezpieczeństwa i wspiera w nowej dla dziecka sytuacji. Pamiętaj, aby przed posłaniem dziecka do placówki postarać się nie wprowadzać w jego życiu żadnych dużych zmian. Maluszek, który czuje się bezpiecznie, znacznie łatwiej przechodzi przez okres adaptacyjny.


Rodzicu pamiętaj!

Zostawiasz swoje dzieci w dobrych rękach 😄


Stres adaptacyjny, jaki kumuluje się w dziecku w związku z nową sytuacją, można spróbować zniwelować przez zabawę. Uczestnicząc z dzieckiem w dniach adaptacyjnych, zachęć go do czynnego udziału w ćwiczeniach ruchowych czy śpiewaniu z innymi dziećmi. Tego typu aktywności będą się jemu dobrze kojarzyć. Możecie je później wspólnie wykonywać w domu.

Przydatne okazać się mogą - edukacyjne książeczki, w których bohaterowie, tak samo jak Wasz szkrab, idą pierwszy raz do przedszkola, poznają nowych przyjaciół i muszą na chwilę rozstać się z rodzicami.