Fundusze Europejskie

Przedszkole Niepubliczne Horyzoncik Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.:

 „ŻŁOBEK HORYZONCIK – WSPARCIE OSÓB SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD DZIEĆMI Z GMIN. PRUSZCZ GDAŃSKI, GDAŃSK, KOLBUDY, POWRACAJĄCYCH NA RYNEK PRACY, POPRZEZ STWORZENIE 15 MIEJSC OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3”.

Głównym celem projektu jest udzielenie wsparcia w postaci opieki nad dziećmi do lat 3 w okresie od 07.06.2016 r. do 31.08.2018 r. 15 rodzicom – matkom i ojcom, z obszaru gmin Gdańsk, Pruszcz Gdański, Kolbudy, którzy chcą powrócić na rynek pracy po urodzeniu/wychowaniu dziecka lub będą mogli dzięki temu poszukiwać nowego miejsca pracy.

Uczestnikami projektu jest 15-tu rodziców (matek i / lub ojców) z gmin Pruszcz Gdański, Kolbudy, Gdańsk.

Zakładanym rezultatem projektu jest powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem / wychowaniem dziecka minimum 45% uczestników projektu – znalezienie pracy lub poszukiwanie pracy przez minimum 45% osób biorących udział w projekcie. Dzięki realizacji projektu, beneficjenci, którzy w nim uczestniczą mają możliwość powrotu, utrzymania miejsca pracy i / lub podjęcia nowego zatrudnienia.

Wartość projektu: 505 812,50 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 429 940,62 PLN

test2

test3

CLOSE
  • Facebook