Kadra

Dyrekcja:

Martyna Bronisz – mgr pedagogiki, kierunki: Pedagogika ogólna oraz opiekuńczo-wychowawcza. Ukończone studia podyplomowe – Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna, trener umiejętności społecznych, ukończone liczne kursy i szkolenia.

Kadra pedagogiczna:

 • Aleksandra Makijonko – wychowawca gr. I (3-latki), mgr Pedagogiki, absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kierunek: Edukacja Zintegrowana i Przedszkolna, oraz Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek: Pedagogika specjalna, wczesne wspomaganie dzieci umysłowo chorych

 • Kamila Urbańska – n-l wspomagający w gr. I, mgr psychologii, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, ukończone Podyplomowe Studium Pedagogiczne.

 • Marta Dybikowska – wychowawca gr. II (4-latki), mgr pedagogiki, absolwentka Szkoły Wyższej Ateneum, kierunek: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej, kierunek: edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

 • Oliwia Lenkiewicz – n-l wspomagający w gr. II,studentka pedagogiki, kierunek: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

 • Agata Glarczyńska – wychowawca gr. III (4-latki), mgr pedagogiki, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu – Wczesna edukacja z terapią pedagogiczną oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła liczne kursy i szkolenia

 • Sylwia Gajewska – n-l wspomagający w gr. III,

 • Weronika Metys-Drężek – wychowawca gr. IV (5-latki), absolwentka Ateneum – Wczesna edukacja i Logopedia. Doradca noszenia w chustach i nosidłach miękkich- szkoła ClauWii

 • Katarzyna Dawidowska – n-l wspomagający w gr. IV, mgr pedagogiki, absolwentka UG: filologia polska, spec. nauczycielska oraz pedagogiki opiekuńcza z poradnictwem rodzinnym.

 • Magdalena Nikołajuk – wychowawca gr. V (6-latki), Mgr pedagogiki. Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie i Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła studia z zakresu pedagogiki ogólnej i społecznej oraz studia podyplomowe z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Uczestniczka kursu „Metoda Ruchu Rozwijającego (MMR)” Weroniki Sherborne oraz szkolenia „Dziecięca matematyka O tym, jak należy postępować, aby dzieci odnosiły sukcesy i rozwijały swoje uzdolnienia matematyczne”.

 • Magdalena Adamczyk – nauczyciel w gr. V (6-latki),Absolwentka UG – biologia, ukończone studia podyplomowe – przygotowanie pedagogiczne. Studentka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 • Anika Marczak-Nowak – terapeuta, mgr Psychologii, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, ukończone studia podyplomowe na Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej, kierunek: Edukacja przedszkola i wczesnoszkolna. Terapeuta behawioralny, terapeuta motoryki ręki, terapeutka integracji sensorycznej

 • Agnieszka Majorek – asystent, studentka pedagogiki

 • Kamila Drozdz – asystent, studentka pedagogiki

 • Marta Opalko – prowadząca gr. 1+, opiekunka dziecięca, ukończony kurs „Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym”

 • Aleksandra Dorawa – opiekunka w gr. 1+, studentka pedagogiki

 • Marzena Heyka – opiekunka w gr. 1+

 • Anita Kowalczyk – prowadząca gr. 2+, absolwentka Menadżerskiego studium NOVUM, kierunek: Opiekunka dziecięca

 • Elżbieta Sprawka – opiekunka w gr. 2+,

 • Justyna Kowalska – opiekunka w gr. 2+

Kadra Dodatkowa Pedagogiczna

 • Małgorzata Drawska – absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, mgr polonistyki, kier. nauczycielski i logopedyczny. Ukończyła także kursy w zakresie technologii informacyjnych i edukacji multimedialnej w praktyce szkolnej oraz wychowawcy kolonijnego.

 • Anna Olszak – nauczyciel języka angielskiego

 • Agnieszka Henel – nauczuciel języka angielskiego

 • Ewa Czarnecka – trenerka tańca

 • Joanna Dzięcielewska- nauczyciel rytmiki

 • Radosław Przytulski – prowadzący gimnastykę korekcyjną

test2

test3

CLOSE
 • Facebook