Kadra

Dyrekcja:

Martyna Bronisz – mgr pedagogiki, kierunki: Pedagogika ogólna oraz opiekuńczo-wychowawcza. Ukończone studia podyplomowe – Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna, trener umiejętności społecznych, ukończone liczne kursy i szkolenia.

Kadra pedagogiczna

 

 •  Katarzyna Dawidowska – wychowawca gr. I, mgr pedagogiki, absolwentka UG: filologia polska, spec. nauczycielska oraz pedagogika opiekuńcza z poradnictwem rodzinnym. W trakcie studiów podyplomowych z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

 • Magdalena Adamczyk – nauczyciel w gr. I, Absolwentka UG – biologia, ukończone studia podyplomowe – przygotowanie pedagogiczne. Studentka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 • Kamila Urbańska – wychowawca gr. II, mgr psychologii, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, ukończone Podyplomowe Studium Pedagogiczne.

 • Anna Perlicka – nauczyciel w gr. II,

 • Marta Dybikowska – wychowawca gr. III , mgr pedagogiki, absolwentka Szkoły Wyższej Ateneum, kierunek: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej, kierunek: edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

 • Oliwia Lenkiewicz – nauczyciel w gr. III,studentka pedagogiki, kierunek: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

 • Agata Glarczyńska – wychowawca gr. IV, mgr pedagogiki, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu – Wczesna edukacja z terapią pedagogiczną oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła liczne kursy i szkolenia

 • Sylwia Gajewska – nauczyciel w gr. IV, ukończone studia pedagogiczne, specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną

 • Kamila Piskunowicz – wychowawca gr. V, mgr filologii polskiej, spec. nauczycielska, wiedzy i kulturze, publicystyczno – dziennikarska (UG). W trakcie studiów podyplomowych: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, doktorantka Filologicznych Studiów Doktoranckich

 • Anika Marczak-Nowak – terapeuta, mgr Psychologii, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, ukończone studia podyplomowe na Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej, kierunek: Edukacja przedszkola i wczesnoszkolna. Terapeuta behawioralny, terapeuta motoryki ręki, terapeutka integracji sensorycznej

 • Agnieszka Majorek – asystent, studentka pedagogiki

 • Maja Chmielewska – asystent, psycholog

 • Katarzyna Jakubiak – asystentka, pedagog

 • Marta Opalko – prowadząca gr. 1+, opiekunka dziecięca, ukończony kurs „Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym”

 • Aleksandra Dorawa – opiekunka w gr. 1+, studentka pedagogiki

 • Marzena Heyka – opiekunka w gr. 1+

 • Anita Kowalczyk – prowadząca gr. 2+, absolwentka Menadżerskiego studium NOVUM, kierunek: Opiekunka dziecięca

 • Elżbieta Sprawka – opiekunka w gr. 2+,

 • Justyna Kowalska – opiekunka w gr. 2+

 • Lucyna Stankiewicz – opiekunka w gr. 2+

Kadra Dodatkowa Pedagogiczna

 • Małgorzata Drawska – absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, mgr polonistyki, kier. nauczycielski i logopedyczny. Ukończyła także kursy w zakresie technologii informacyjnych i edukacji multimedialnej w praktyce szkolnej oraz wychowawcy kolonijnego.

 • Anna Olszak – nauczyciel języka angielskieg

 • Ewa Czarnecka – trenerka tańca

 • Joanna Dzięcielewska- nauczyciel rytmiki

 • Radosław Przytulski – prowadzący gimnastykę korekcyjną oraz Judo