OPŁATY

Czesne:

  • dzieci do 2,5 lat – 850 zł.

  • dzieci powyżej 2,5 lat  – 620 zł./m-c

Czesne płatne jest przez 11 miesięcy. Sierpień jest miesiącem zwolnionym z opłat.

Wyżywienie:

11 zł./dzień (śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek, napoje dostępne cały dzień)

Przedszkole posiada własną kuchnię. Po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności stawka żywieniowa zostaje odliczona.

Wpisowe:

500 zł. (opłata jednorazowa na cały pobyt dziecka w przedszkolu)

Dodatkowe opłaty:

  • ubezpieczenie dziecka

  • podręczniki