Polityka prywatności

Polityki prywatności i stosowania plików cookies

Szanowni Państwo, Przedszkole Niepubliczne „Horyzoncik” traktuje prywatność swoich podopiecznych i ich rodziców/opiekunów prawnych bardzo poważnie. Jako Przedszkole zobowiązujemy się do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz do zapewnienia prywatności naszych klientów - zarówno dzieci uczęszczających do przedszkola, jak i ich rodziców lub opiekunów prawnych.

Poniżej przedstawiamy podstawowe zasady polityki prywatności, jakie stosujemy w naszym przedszkolu:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole "Horyzoncik" ul. Klasyczna 4 Borkowo 80-180 Gdańsk (dalej: Administrator) . W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: [email protected]

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne zasady , procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.

Przedstawiamy podstawowe zasady polityki prywatności

 1. Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniej opieki dzieciom i realizacji naszych celów statutowych, kontaktu z rodzicami lub opiekunami prawnymi , klientami.
 2. Przetwarzamy i zbieramy tylko te dane, które są niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a ich przetwarzanie jest zgodne z przepisami obowiązującego prawa.
  • dane dziecka ( imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, miejsce zamieszkania)
  • dane potrzebne do zawarcia umowy ( imię i nazwisko, adres zamieszkania)
  • szczególne kategorie danych osobowych w ograniczonym zakresie dotyczące np. alergii pokarmowych dziecka.
 3. Zobowiązujemy się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub uszkodzeniem, i przetwarzać je zgodnie z zasadami poufności, integralności i dostępności.
 4. Dane osobowe zbieramy tylko od osób , których dane dotyczą lub od ich prawnych przedstawicieli i wykorzystujemy wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane.
 5. Danych osobowych naszych podopiecznych, rodziców/opiekunów prawnych , klientów nie przekazujemy osobom trzecim, chyba , że jest to wymagane przez przepisy prawa lub osoby te wyraziły na to pisemną zgodę.
 6. Zapewniamy możliwość korzystania z praw osób, których dane osobowe przetwarzamy, w tym prawo do wglądu, poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 7. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane użytkownika formularza kontaktowego i korespondencji mailowej przetwarzane są do momentu udzielenia odpowiedzi. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 8. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Pliki Cookies

Nasza strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem standardowych informacji zawartych w plikach cookies.

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika.
 2. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym . Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika . Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Media społecznościowe

Nasza strona zawiera linki do mediów społecznościowych (Facebook). Zapoznaj się z polityką prywatności firm, które je dostarczają.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób dostępny i zrozumiały.